Единствени и уникатни на деловен план сме само затоа што ги следиме
принципите:

Селекција при изборот на производствени асортимани зад кои можеме да
стоиме со комплетна поддршка во секој домен.

Флексибилност. Вашите потреби во сооднос со можностите на
производителите.

Консултација. Стручен и обучен тим вам ви е на располагање со стручни
консултации за избор на механизација и опрема со оптимални ефекти, а по
најниски цени.

Успешност. Наша задача е да го направиме вашиот успех реалност.

Пристапот,темелноста и деталите се нашите предности во однос на другите.
СЕРВИС
Од концепт до завршен проект, нашата поддршка за коминтентите е консултација, избор, продажба, испорака и пост продажен сервис. Само на овој начин ние ја одржуваме нашата репутација и го зголемуваме нашето присуство на домашниот и странските пазари. Едуцираниот и опремен современ тим е гаранција на сите наши коминтенти за долготрајна и профитабилна работа со машините од нашиот застапнички програм. Во последните неколку години сите наши купувачи добиваат сервисна поддршка на место каде таа им е најпотребна, независно дали е тоа во домаќинството, во полето или на работното место.
Адреса: "Краварски пат" б.б, 7000 Битола, Р.Македонија
Тел: 047 208 500
Факс: 047 208 515
Е-маил: sinpeks@t-home.mk
ДОО СИНПЕКС
Претставништво СКОПЈЕ
Адреса: Трета македонска бригада 10а
Тел: 02 329 0007
Факс: 02 3290139
моб. 071397771

Продавница:
  тел. 047 208 530
  моб. 070 307 560
Сервис:
  тел. 047 208 518
  моб. 070 307 564
Земјоделска Механизација Опрема за Сточарски Фарми и Вештачки ѓубрива:
  тел. 047 208 520
  моб. 070 307 561
  моб. 070 307 560
Механизација за Шуми и Паркови:
  тел. 047 208 511
  моб. 070 207 052
Помошни Програми:
  тел. 047 208 531
  моб. 071 207 051
Изработка на ИПАРД Проекти и Проекти за Национална Програма за Рурален Развој:
  тел. 047 208 510
  моб. 071 328 321
               ИСКОРИСТЕТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ ИПАРД ФОНДОВИТЕ И
         ФОНДОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ
ИПАРД, европската претпристапна програма на ЕУ за унапредување на
руралниот развој и подигање на стандардите во земјоделското производство
од Декември 2009 година достапен и за македонските земјоделци и
преработувачи.За искористување на европските фондови “тешки” 60-тина
милиони евра, потенцијалните корисници треба да имаат квалитетно
изработен проект. Исто така со аплицирање во НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ
во кој исто така секоја година ви стојат на располагање
неколку милиони евра. Затоа не лутајте, дојдете заедно да изработиме
проект кој ќе биде брзо прифатен и одобрен.

   БИДЕТЕ НА ЧЕКОР ПРЕД СИТЕ, НАШЕТО ЗНАЕЊЕ Е ВАШАТА ПРЕДНОСТ
         МЕСТО КАДЕ ЌЕ ДОБИЕТЕ ОДГОВОР НА СИТЕ ВАШИ ПРАШАЊА

БЕСПЛАТНИ СОВЕТОДАВНИ УСЛУГИ:
- При избор на опрема за сточарски фарми
- При избор на земјоделска механизација
- За начинот на аплицирање за ИПАРД - фондовите и Националната
програма за поддршка на земјоделството и руралниот развој
- При изборот на фирми градежни, греење-ладење,
НАЈПОВОЛНИ ЦЕНИ КАЈ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
- Изработка на инвестициони програми
- Изработка на бизнис планови
- Пополнување на апликации за ИПАРД-фондовите и Националната
програма за поддршка на земјоделството и руралниот развој
- Изработка на градежни проекти за сточарски фарми
- Изработка на проекти за потребна опрема во
сточарски фарми